Купа „КНСБ“

2019-11-03 13.59.57.jpg
Отбора на СКО Пловдив зае 3 място в отболното класиране за купа „КНСБ“

2019-11-03 13.25.30.jpg
Мартин Костадинов на 3 място в М12

2019-11-03 13.28.29.jpg
Захари Мандевски на 1 място в М16

2019-11-03 13.30.06.jpg
Йордан Мандевски на 2 място в М18

2019-11-03 13.33.16.jpg
Христо Мандевски на 1 място в М35 и Камерия Перилова на 3 място в Ж35

2019-11-03 13.35.02.jpg
Стефан Мутафчиев на 3 място в М40

2019-11-03 13.36.42.jpg
Марияна Агова в 2 място в Ж45

Купа „Балзена“

2019-11-02 16.37.42.jpg
Отбора на СКО Пловдив зае 3 място в отболното класиране за купа „Балзена“

2019-11-02 16.12.22.jpg
Мартин Костадинов на 1 място в М12

2019-11-02 16.14.45.jpg
Захари Мандевски на 1 място в М16

2019-11-02 16.16.27.jpg
Йордан Мандевски на 2 място в М18

2019-11-02 16.18.48.jpg
Христо Мандевски на 2 място в М35

2019-11-02 16.20.19.jpg
Стефан Мутафчиев на 2 място в М40

2019-11-02 16.21.56.jpg
Марияна Агова в 1 място в Ж45