Учредяване на СКО Пловдив

Уважаеми ориентировачи и приятели на нашия любим спорт – ориентирането,
На 18.02.2016 год., ръководени от най-искрени чувства за възстановяване дейността и авторитета на Пловдивското ориентиране, се събрахме група ориентировачи от Пловдив и учредихме Спортен клуб по ориентиране. На учредителното събрание взехме следните решения:
1. Учредяваме Сдружение с нестопанска цел, което ще осъществява дейност в обществена полза.
2. Учредителите единодушно приемат следното наименование на Сдружението: „СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ – ПЛОВДИВ“.
3. Приемат устава на сдружението.
4. Приема УС на Сдружението да се състои от петима души с мандат от 5 год.
5. Избира първия УС на Сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ – ПЛОВДИВ“ в състав:
(1). Валентин Димитров Владимиров, живущ в град Пловдив.
(2). Елин Левентов Шабански, живущ в град Пловдив.
(3). Игнат Трифонов Орлов, живущ в град Пловдив.
(4). Иван Христов Шопов, живущ в град Пловдив.
(5). Емил Иванов Власев, живущ в град Пловдив.
6. Избира за председател на на Сдружението: „СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ – ПЛОВДИВ“, който съгласно устава е и председател на УС на сдружението по право Валентин Димитров Владимиров.
Извършена е съдебна регистрация на Сдружението в Пловдивски Окръжен Съд с решение № 83/01.03.2016 г.
Една от първите и най-важните задачи пред Управителния съвет на СКО – Пловдив е: Уведомяване на всички ориентировачи от гр. Пловдив и областта за стартирането дейността на СКО – Пловдив и призоваване за включване в работата на клуба.
Намеренията ни са да разширим дейността на Клуба в неговата всеобхватност: учебно – тренировъчна работа, спортно-състезателна дейност, провеждане на ежегодно на купа „Пловдив”, провеждане на курсове и др. дейности, свързани с клубния живот.
Ориентирането в град Пловдив и областта има добри традиции и винаги е било сред водещите в България. Нашите амбиции са да възстановим традициите, да ги множим и пазим с всеотдайна и безкористна работа.
И така, на добър път и дано е на добро началото на новия Спортен клуб по ориентиране – Пловдив!
С уважение Ваш: Валентин Димитров Владимиров – Председател на Управителния съвет и на Сдружението „Спортен клуб по ориентиране – Пловдив”.