Класиране на клуба за 2018 г.

Нашия клуб заема 31-во място от класирани 44 клуба.
Според актуалните критерии за точкуване на СКО, точките за нашия клуб са 44. Кои от нашите състезатели са допринесли за този успех:
1. Захарий Мандевски (позиция 3200), М14, участвал в:
ДП нощно, заел 17 м., получил 4 точки
Купа „Б-я” – 1 ден, заел 13 м., получил 8 точки
Купа „Б-я” – 2 ден, заел 30 м., получил 0 точки
Купа „Б-я” – 3 ден, заел 19 м., получил 2 точки
Като завършил ДП – получава 1 точка
Общ брой точки – 15 т.
2. Христо Мандевски (позиция 3239) , М 21, участвал в:
ДП дълга дист., заел 15 м., получил 12 точки
Като завършил ДП – получава 1 точка
Общ брой точки – 13 т.
3. Николай Личев (позиция 3244) , М 21, участвал в:
ДП нощно, заел 15 м., получил 12 точки
Като завършил ДП – получава 1 точка
Общ брой точки – 13 т.
4. Йордан Мандевски (позиция 3389), М 16, участвал в:
Купа „Б-я” – 1 ден, заел 22 м., получил 0 точки
Купа „Б-я” – 2 ден, заел 24 м., получил 0 точки
Купа „Б-я” – 3 ден, заел 20 м., получил 2 точки
5. Кристияна Мутафчиева (позиция 3428), Ж 12, участвала в:
ДП спринт, заела 36 м., получил 0 точки
Купа „Б-я” – 1 ден, заела 22 м., получила 0 точки
Купа „Б-я” – 2 ден, заела mp., получила 0 точки
Като завършила ДП – получава 1 точка
6. Валентин Владимиров (позиция 3501), М 21, участвал в:
ДП спринт, заел 68 м., получил 0 точки
Като завършил ДП – получава 1 точка
 
Моята оценка за дейността на нашия клуб през 2018 год. е повече от положителна.
Представители на нашия клуб участваха през годината в множество състезания и купи, проведени в цялата страна. Завоювахме много призови класирания и медали, както и редица отборни класирания в тройката.
На основание нашето участие през 2018 год., предложение за класиране на спортист на 2018 год. на СКО Пловдив:
1-во място – Захарий Мандевски, М14
2-ро място – Христо Мандевски, М 21 и Николай Личев, М 21
3-то място – Йордан Мандевски, М 16 и Кристияна Мутафчиева, Ж 12
С уважение, Валентин Владимиров – председател на СКО Пловдив