Variant 5 Days 2019 г.

2019-08-17 12.35.02.jpg
Николета Антонова сред състезателите от М10 и Ж10

2019-08-17 12.48.22.jpg
Камелия Перилова на 3 място в Ж35

2019-08-17 12.49.15.jpg
Стефан Мутафчиев на 3 мяста в М40

2019-08-17 12.56.18.jpg
Иван Минчев на 1 място в М60