Ресурси

Техника на ориентиране с помощта на карта и международни стандарти за изработване на карти за състезания по ориентиране ISOM 2000
Техника с карта и ISOM 2000

Тактика на спортното ориентиране

Запознаване с картата за ориентиране

Приложение за смартфон, в което са описани много добре символите с реални примери от терена Symbols for Orienteering

Анализ на бягането с QuickRoute – видео.

O-training – Ресурси с техники за ориентиране.

3dReRun – Карти и тракове.

CoursePlanning – Анализ на варианти с измерване на разстояния.

Loggator – Тракове и карти от състезания и тренировки.

ISOM_2017_Map_symbols.jpg