Купа „Тренера – Смолян“ 2019 г.

2019-07-28 12.43.09.jpg
Кристияна Мутафчиева на 2 място в Ж12

2019-07-28 12.44.51.jpg
Димана Давчева на 3 място в Ж14

2019-07-28 12.46.17.jpg
Захарий Мандевски на 1 място и Йордан Мандевски на 2 място в М16

2019-07-28 12.50.12.jpg
Марияна Агова на 2 място в Ж45