Купа „Васил Левски“ 2018 г.

Камелия Перилова на второ място в Ж35

2018-11-24 13.49.52.jpg

Валентин Владимиров на първо място в М55

2018-11-24 13.54.55.jpg