Карти

Клубът разполага със следните карти:

Бунарджика – реамбулирана 2019 г.

Bunardjika.jpg

Лаута – реамбулирана 2019 г.

Lauta.jpg

Младежки хълм – реамбулирана 2018 г.

Mladejki Halm

Здравец – реамбулирана 2018 г.

Zdravec.jpg