За клуба

На 18.02.2016 год., ръководени от най-искрени чувства за възстановяване дейността и авторитета на Пловдивското ориентиране, се събрахме група ориентировачи от Пловдив и учредихме Спортен клуб по ориентиране.

Учредителен протокол

Устав на СКО Пловдив

Съдебна регистрация

Заявление за членство в клуба

Протокол 01 / 18.02.2016 г.

Протокол 02 / 09.03.2016 г.